Uitleg

De Grote BijbelKennisQuiz zal bestaan uit 70 ronden, 1 per Bijbelboek plus 1 extra voor ieder Evangelie. Daardoor is de BijbelKennisQuiz Bijbelbreed.
In niveau 1 worden 3 vragen per Bijbelboek gesteld die gericht zijn op basiskennis van de Bijbel.
In niveau 2 worden 7 vragen per Bijbelboek gesteld die gericht zijn op gevorderde Bijbelkennis.
In de kinderversie wordt 1 vraag per Bijbelboek gesteld.

De vragen die worden gesteld zijn gebaseerd op de Herziene Statenvertaling. In de vragen wordt zoveel mogelijk naar de letterlijke inhoud van de Bijbel gevraagd om discussie te voorkomen (die er de afgelopen jaren ook helemaal niet was). Bij iedere vraag staat ook meteen de tekstplaats vermeld om het makkelijk te maken het antwoord na te kijken in Gods Woord.

De Grote BijbelKennisQuiz zal worden afgenomen in 2 delen. Eerst komt het Oude Testament aan bod en na een pauze van een uur komt het Nieuwe Testament aan bod. In deze pauze zal een warme maaltijd worden aangeboden.

Voor het programma kunt u kijken op de pagina BKQ 2013

Verdere informatie zult u krijgen tijdens de Grote BijbelKennisQuiz zelf. Mocht je voor die tijd vragen hebben dan kunnen die worden gesteld via ons contactformulier of 06-26128325.