Over de Grote BijbelKennisQuiz

De Grote BijbelKennisQuiz is een Quiz die wordt gehouden om met elkaar in liefde en in een heel ontspannen sfeer de BijbelKennis te testen en te groeien in kennis van Gods Woord. Zo is het leuk om eens te kijken hoeveel je nu eigenlijk van Gods Woord weet en hoeveel anderen er nu eigenlijk van weten. Deze BijbelKennisQuiz wordt gehouden in de CS de Hoven, locatie Calvijn, Bellefleur 2 in Hardinxveld Giessendam. Bij het maken en beantwoorden van de vragen wordt uitgegaan van de Herziene Statenvertaling. Dit is een vertaling die in zeer brede kringen als betrouwbaar en toch goed leesbaar wordt beschouwd.

3 niveau's

Omdat niet iedereen even ver is in de ontwikkeling van zijn of haar Bijbelkennis, bieden we de quiz op drie verschillende niveaus aan. Niveau 1 is erop gericht om de basiskennis van deelnemers te testen. Niveau 2 is erop gericht om deelnemers met gevorderde Bijbelkennis te testen. Het derde niveau is de kinderversie. De naam van deze versie heeft geen verdere uitleg nodig.

Gratis

Deze BijbelKennisQuiz wordt aan alle deelnemers volledig gratis aangeboden. Ook wordt het eten en het drinken verzorgd.

Online deelname

De BijbelKenniQuiz zal ook online te maken zijn op zaterdag 31 maart op exact dezelfde tijd als dat de versie op locatie zal beginnen. De link naar de online deelname zal te vinden zijn onder het kopje BKQ4A 2012. U kunt hier ook kijken voor meer uitleg over de online deelname en de spelregels. Bovendien kunt u onder het kopje "oude Quizzen" zelfs de Grote BijbelKennisQuiz voor de Alblasserwaard van 2010 online maken bij wijze van oefening.