Welkom bij Christelijk Centrum Rouach!

Gemaakt op "maandag, 21 februari 2011"

Wij heten iedereen die Meer wil weten over de liefde van Jezus, iedereen die wil groeien in geloof en iedereen die gewoon nieuwsgierig is of graag eens bij ons wil komen kijken van harte welkom! In Christelijk Centrum Rouach is iedereen welkom, ongeacht je al dan niet kerkelijke achtergrond, je leeftijd, je etnische afkomst, want wij geloven dat wij in Christus allemaal één horen te zijn. We vragen alleen dat je onze huisregels respecteert. En als je oprecht op zoek bent naar de waarheid dat zul je het met ons best kunnen vinden, want wij hebben ook nog veel te leren.

We staan achter de Waarheid zoals Jezus zegt dat Hij die is en zoals we die door Zijn Woord en Geest mogen leren kennen. Hoewel we duidelijk in deze overtuiging wandelen willen we die aan niemand opdringen. Wel zal goed te merken zijn uit welke hoop en geloof en liefde wij leven en daar willen we graag van getuigen. Ons leven draait om het beter leren kennen van onze Vader in de hemel, van de Heere Jezus Christus en de Heilige Geest. Ook willen we graag anderen helpen die zelfde weg te gaan. Dit doen we door samen te komen, samen te eten, samen te zijn en samen van alles te bespreken aan de hand van Gods Woord en allerlei boeken, christelijke films en onderwijsseries over Bijbelse onderwerpen die ook vandaag nog (of juist nu) superactueel zijn. Dit alles gebeurt in een heerlijk ontspannen liefdevolle sfeer. De Heilige Geest is welkom in ons (midden) en we bidden vaak om Zijn leiding en duidelijke nabijheid in spreken en luisteren. We willen de Stem van onze Herder graag beter leren verstaan en daarom verwachten we alles van Hem! Ook hebben we allerlei activiteiten beschikbaar of in ontwikkeling, zoals de chrios, de gezamenlijke maaltijden en de  gebedskring. Voor meer informatie over deze activiteiten kun je kijken onder het kopje activiteiten in het menu.