Het Kompas

'De Bijbel is geen geschiedenisboek'


Woensdag 30 maart 2011
Kennisquiz
blijkt niet
mee te vallen

H'VELD-G'DAM - Net als vorig jaar hield de stichting Christian Trust zaterdag een Bijbelkennisquiz in de aula van De Calvijn. Henk van Daalen, vorig jaar glorieus winnaar, hielp dit jaar mee de multiple choice-vragen te bedenken. Die weer bijzonder lastig waren, zo ervoeren onder andere vier jongeren uit Giessenburg en Giessen-Oudekerk. ,,Met name het Oude Testament viel tegen.''


Door Erik de Bruin

Ze hebben net het antwoordformulier bekeken. De uitslag stemt gematigd tevreden. Maarten: ,,Van 63 fouten was ik best geschrokken. Toen ik het vergeleek met de anderen bleek het gelukkig mee te vallen. Zij hadden zelfs iets meer fouten gemaakt.'' Het viertal was naar Hardinxveld gekomen om te testen hoe het met hun Bijbelkennis is gesteld. Ze nemen het christelijk geloof serieus en praten er onderling vaak over, maar laten zich niet leiden door alle feiten die in het Heilige Schrift staan  opgetekend. ,,Het gaat ons meer om de boodschap van God en Jezus Christus. Om bijvoorbeeld te weten wie de vader is van wie vind ik niet relevant. De Bijbel is geen geschiedenisboek'', aldus Hanneke. De pas 9-jarige Dorettha had vorig jaar 99 van de 210 vragen goed beantwoord. Daarmee eindigde ze op de tweede plaats. In dat opzicht maakt Maarten, die van het viertal de beste score heeft behaald, misschien wel kans op de overwinning. Hij weet echter al zeker dat hij achter het net vist: ,,Een oudere vrouw had maar drie fouten. Misschien had ze beter niveau 2 kunnen doen, maar het was de eerste keer dat ze meedeed en ze wist niet hoe moeilijk het zou zijn.'' ,,Het gaat absoluut niet om het competitieve element'', haakt Bastiaan Verschoor in. Hij is de grondlegger van Christian Trust en medebedenker van de quiz. ,,In de vraagstelling hebben we hulp gevraagd via de Heilige Geest. Degenen die in 2010 ook hebben meegedaan is het misschien opgevallen dat een aantal vragen hetzelfde was als vorig jaar. Als je die vragen goed hebt beantwoord omdat je ze nog kon herinneren is je kennis van de Bijbel dus vergroot. Daar is het ons om te doen. We zijn constant bezig met het geloof.''
Zevenhonderd vragen
Met 'we' doelt hij op de andere leden van de stichting en streekbewoners die de stichting aanhangen. Dat doen ze door christelijk centrum Rouach te bezoeken. Het woord centrum is momenteel niet op z'n plaats omdat Christian Trust op zoek is naar een nieuwe locatie. Sinds de start in oktober 2009 was de stichting tot december vorig jaar gehuisvest in een achterzaal van De Koperen Leeuw. De snackbar in Boven-Hardinveld krijgt echter een nieuwe eigenaar. Waar Rouach voet aan de grond krijgt zegt Bastiaan nog niet te weten: ,,Het ligt in Gods handen. Bij de start van Christian Trust heb ik me geen zorgen gemaakt over de locatie. Alles kwam goed. Daar hebben we nu ook vertrouwen in. We zijn nog lang niet uitgeleerd van elkaar en willen juist een nieuwe fase ingaan.''
De Bijbelkennisquiz, die dus voor het tweede opeenvolgende jaar werd gehouden, laat zien dat de stichting zeer actief is. De leden hebben twee verschillende toetsen samengesteld met in totaal liefst zevenhonderd vragen. Eén van de vragenbedenkers is de 81-jarige Henk van Daalen, die vorig jaar op niveau 2 439 van de 490 vragen goed had beantwoord en daarmee winnaar werd. Dit jaar mag hij logischerwijs niet deelnemen omdat hij mede aan de basis heeft gestaan van de quiz. ,,Dat ik niet mee mag doen geef ik niet om. Het gaat me niet om de prijs, maar hoe je met elkaar een serieuze binding krijgt. Vanaf mijn tiende heb ik veel belangstelling voor Gods woord. Op school stelde ik altijd veel vragen. Niet om te ziften, maar om kennis op te doen. Hoe meer kennis je over de Bijbel hebt hoe meer je over God weet en hoe je je als een goed christen behoort te gedragen. In ons gezin werden we opgevoed met grote interesse in het geloof. De gebeurde heel natuurlijk, het werd ons niet opgedrongen. Ik lees nog steeds elke dag intensief de Bijbel.''