Centrum kijkt over muren heen

door Ditty van Drenth

H'VELD-G'DAM - Bastiaan Verschoor uit Hardinxveld-Giessendam wil een christelijk centnum in de Alblasserwaard opzetten. De Hardinxvelder wil pertinent geen nieuwe kerk stichten, maar een plek creëren waar christenen en niet-christenen dagelijks kunnen samenkomen om met elkaar in gesprek te gaan over de Bijbel.

"Ik wil iedereen laten zien hoe lief God de mensen heeft", vertelt Verschoor. "Het is de bedoeling dat christenen even veel van hun naaste houden als van zichzelf', stelt hij. "Daarom wil ik dat wij als christenen een eenheid naar buiten

vormen en laten zien dat wij zonde haten, maar zondaars lief hebben. We moeten over de kerkmuren heen kijken."
Verschoor heeft verschillende kerken in de regio bezocht en heeft veel liefde waargenomen onder de kerkgangers, maar hij heeft ook ervaren dat er soms teveel over details wordt gediscussieerd en dat de kerk als eenheid te weinig naar buiten treedt.
"Wij kunnen als christenen niet zeggen dat wij de waarheid in pacht hebben - en stellen dat andersdenkenden er niet bijhoren", zegt de initiatiefnemer van het christelijk centrum. "Als christenen moeten we leren sa­menwerken en met elkaar en anderen in gesprek gaan. God is de bron van liefde en als we met Hem in contact zijn, dan moe­ten we liefde aan onze naaste tonen."
Hij heeft voor het christelijk centrum een locatie in Hardinxveld-Giessendam op het oog en is druk bezig om een en ander rond te krijgen. Hij vertrouwt erop "dat God zal voorzien." Verschoor: "Ik zie dit echt als een opdracht van God en ik weet dat Hij ook voor de fman­ciën zal zorgen."
In het dagelijks leven is de Hardinxvelder taxichauffeur. Hij heeft geen theologie gestu­deerd, maar noemt zichzelf "een simpel christen, die rijk gezegend is door de Heere."

Hij benadrukt dat hij geen mensen van de straat wil plukken, hen in Bastiaan Verschoor, oprichter Stichting Christian Trusteen hoek wil zetten en hen eens even wil bekéren. "Ik wil delen van datgene wat ik van God heb gekregen. Ik mag zelfs geen mensen bekeren, dat kun­nen ze alleen zelf doen. God is er voor iedereen, maar iedereen heeft een vrije keuze."

Bastiaan Verschoor wil in de Alblasserwaard een centrum opzetten waar christenen en niet-chris­tenen met elkaár in contact kunnen komen. .

Foto: Ditty van Drenth

Taxichauffeur Bastiaan Verschoor uit Hardinxveld-Giessendam is bezig om een christelijk centrum op te zettten in de Alblasserwaard.
Het moet een centrum worden, waar niet-christenen op een ontspannen en liefdevolle manier in aanraking komen met de liefde van Jezus.
Uiteraard kunnen ook christenen er terecht voor àllerlei activiteiten, zoals Bijbelstudies en gezámenlijke maaItijden.