Christelijk centrum in steigers

‘Omdat het Gods werk is gaat het lukken’

H'VELD-G'DAM - "De wereld zegt: eerst zien, dan geloven. De Bijbel draait het om: eerst geloven en dan zien. Op eigen kracht lukt het me nooit, maar omdat het Gods werk is gaat het zeker lukken." De Hardinxvelder Bastiaan Verschoor durft niet te zeggen waar en wan­neer het christelijk centrum ver­rijst. Hij is er heilig van overtuigd dát het van de grond komt.
Door Erik de Bruin

Bastiaan Verschoor, Voorzitter Stichting Christian TrustInitiatiefnemer Bastiaan Verschoor zegt al veel medewerking te hebben gekregen
 

Het christelijk centrum moet aan­trekkingskracht   uitoefenen op de hele Alblasserwaard. Een regio waar het christelijk geloof nog veel voe­dingsbodem heeft, hetgeen tot uiting komt in een enorme diversiteit aan kerken. Traditionele kerken veel­al. Kerkelijke gemeenschappen die volgens Verschoor te veel in zichzelf zijn gekeerd. "Ik ben grootgebracht in een traditionele kerk en ga daar nog steeds met veel plezier heen. Ik vind het ook belangrijk. Wél staat in de Bijbel: "Volg mij en heb elkaar lief", er staat niet dat je op een eilandje moet zitten."

Hij vervolgt: "In het christelijk cen­trum worden kerkmuren gebroken. Die zijn totaal onbelangrijk. Ieder­een die Jezus wil volgen is van harte welkom. Ook wie niet gelooft wordt met open armen ontvangen. Wees er wel op voorbereid dat we met een Bijbel komen aanzetten want daar leven we van. Al duwen we het zeker niet door je strot. God biedt zijn lief­de vrijwillig aan. Hij heeft ons een vrije wil gegeven en hoopt alleen dat we van hem leren houden."
Verschoor zegt van jongs af aan veel over de Schepper te weten: "Maar echt kennen deed ik Hem niet. Ik heb in 2004 belijdenis gedaan. Twee dagen later kwam mijn broertje om het leven bij een verkeersongeluk en twee jaar later is een oom gestorven. Ik moest knokken voor mijn geestelijke gezondheid en dreigde te verzuipen. Zonder God was dat ook gebeurd. Dan had ik nu in een inrichting gezeten. Mijn geloof is beproefd. Er staat echter in de Bijbel dat je geen kruis hoeft te dragen dat zwaarder is dan je kan hebben. Ik heb het zelf ervaren en kan alleen maar onderschrijven dat God ziels­veel van ons houdt. De lijdensweg die ik heb doorgemaakt ben ik later gaan zien als een leerschool."

Hoewel hij er geen moeite mee heeft kort zijn levensverhaal te schetsen benadrukt de Hardinxvel­der al aan het begin van het inter­view dat het niet om hem gaat. "Het gaat om God. Het christelijk cen­trum is Zijn werk. Hij wil mensen bij elkaar laten brengen en laten zien dat veel vooroordelen niet waar zijn. Je moet het geloof niet afrekenen op wat christenen doen." Verschoor heeft drie maanden geleden het initiatief genomen. "In dat korte tijds­bestek heb ik al zóveel medewerking gekregen dat het zeker gaat lukken. We hebben al medewerkers, meubeltjes en financiële toezeggingen. Wanneer en waar het van de grond komt durf ik niet te zeggen. Ik denk in Hardinxveld."
Om de plannen in goede banen te leiden is een stichting in het le­ven geroepen. Een stichting die de naam Christian Trust draagt. Het centrum zal Rouach geen heten: het Herbreeuwse woord voor Heilige Geest. Het christelijk centrum zal hetzelfde gaan heten en biedt onder andere de mogelijkheid christelijke films te kijken, lezingen te volgen en deel te nemen aan Bijbelstudies en een interkerkelijke gebedskring. Het centrum krijgt een vrije inloop. Er worden geen kerkdiensten gehou­den. Wel gaan elke zondag groepen naar verschillende kerken. '
Meer informatie is te vinden op www.christiantrust.nl.