Over CC Rouach

Christelijk Centrum Rouach is op het moment nog volop in vorming. Het idee voor een christelijk centrum is ontstaan toen verschillende jongeren uit de Alblasserwaard bij elkaar thuis christelijke filmavondjes gingen houden. Een typisch avondje ging er ongeveer als volgt aan toe: We kwamen bij elkaar en begonnen de avond met een warme maaltijd, vervolgens keken we 1, 2 of 3 christelijk films met een mooie boodschap of Bijbels onderwijs. Daarna bleven we bij elkaar logeren en 's ochtends maakte er iemand ontbijt. Vervolgens genoten we met elkaar van het ontbijt, ruimden we alles op en gingen weer naar huis. Tijdens deze avondjes was er een heerlijk ontspannen sfeer en werd er erg veel met elkaar besproken op een heel open manier. Dit was vooral heel mooi omdat we uit verschillende kerkelijke achtergronden kwamen en dat we elkaar voordat we begonnen met deze avondjes elkaar lang niet allemaal kenden. Toch hadden we allemaal 1 ding gemeen en dat was te merken. We wilden allemaal heel serieus met ons geloof omspringen en we vroegen ons dan ook vaak af wat God zou vinden van allerlei keuzes die we maakten in onze levens. Wat Hij zou vinden van de dingen die gebeurden om ons heen en wat Hij zou vinden van de dingen die wij vonden. Daarom spraken we hier vaak eerlijk en open met elkaar over en in deze gesprekken waren we allemaal sterk geneigd om de echte antwoorden in Gods Woord te zoeken. Door de verschillende achtergronden leerden we juist heel snel van alles doordat we elkaars standpunten aan de Bijbel toetsten en omdat we bereid waren de waarheid aan te nemen boven onze eigen mening. We maakten in deze tijd heel wat dingen mee die ons geloof versterkten en dit deelden we met elkaar. Zo ontstonden vriendschappen die nu nog standhouden doordat we 1 zijn in Christus.

Nadat de oprichter van Stichting Christian Trust de broederschap en de persoonlijke geloofsgroei zag in de levens van alle betrokken personen, inclusief bij hemzelf, ontstond bij hem het idee dat het erg goed zou zijn als dit op grotere schaal zou gebeuren. Dit idee begon te groeien en vanuit allerlei hoeken kwamen er ideeën bij, zoveel zelfs dat de vraag rees: Is dit nog wel mijn idee of is dit Gods plan? De overtuiging dat dit een plan van de Heere God was groeide en groeide en toen begonnen werd met handelen naar die overtuiging begon Zijn zegen te stromen. Stichting Christian Trust werd opgericht, er kwam aandacht van de media, de eerste Grote BijbelKennisQuiz voor de Alblasserwaard werd georganiseerd en God voorzag in een locatie om Christelijk Centrum Rouach te starten in Boven-Hardinxveld. Daar zijn we toen officieus begonnen en gingen we het gesprek aan met de gemeente Hardinxveld-Giessendam om ook officieel open te mogen functioneren achter in De Koperen Leeuw. In deze periode hebben we heel wat mensen mogen leren kennen. Ook al heeft deze periode (vanaf het eerste idee tot aan het moment dat De Koperen Leeuw werd verkocht) nog geen anderhalf jaar geduurd, toch is er veel gebeurd. Zo zijn er verschillende mensen zeer door onze hemelse Vader gezegend en zijn er verschillende mensen ook in een heel wat hechtere relatie met Hem gekomen. Een vrouw die ons vanuit het café op kwam zoeken heeft zelfs haar leven aan Jezus gegeven, heeft zich laten dopen en leeft nu voor God!

Momenteel zitten we in een fase dat we regelmatig bij elkaar thuis komen, vooral bij de secretaris van de stichting. We leren elkaar nu persoonlijk beter kennen en groeien als broers en zussen en als kinderen van de Vader. We zijn zeer benieuwd naar hoe onze Vader ons in de toekomst verder zal leiden, want we zijn er van overtuigd dat dit Zijn werk is, niet het onze. Dat was trouwens ook wel duidelijk te zien aan het feit dat Hij overal in voorzag: tijd, gelegenheid, een prachtige locatie, bekendheid, samenwerking, allerlei nieuwe contacten, geld, gebedssteun, enz, enz, enz. Wij hadden niets, maar Hij zorgde overal voor en zo werd het onmogelijke mogelijk! "Alles is mogelijk voor wie gelooft" (Markus 9:23). Wij geloven en zijn dus benieuwd!