Activiteiten

Om te werken aan het realiseren van de doelen van Stichting Christian Trust zullen er laagdrempelige activiteiten opgezet worden, maar ook pittigere activiteiten voor christenen die echt dieper willen en (radicaal) verder willen leven voor Jezus. Het idee is om alle activiteiten gratis te houden, maar wel te wijzen op de mogelijkheid een bijdrage te leveren (al dan niet financieel). Praktisch zal dat resulteren in een melkbussysteem en een vrijwilligerslijst waarop ingetekend kan worden. Voorlopig zijn de volgende activiteiten in ontwikkeling:


Gezamenlijke maaltijden

Maaltijden zijn een gezellige en ontspannen manier om mensen te ontmoeten en om elkaar beter te leren kennen. In de Bijbel komen we het ook vaak tegen. Jezus zegt in Openbaring 3 vers 20 bv: "Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij." Gezamenlijke maaltijden kunnen op verschillende manieren en in verschillende activiteiten gebruikt worden. Er kunnen bijvoorbeeld mensen worden uitgenodigd te komen eten, maar er kunnen ook open inloopmaaltijden georganiseerd worden. Ook zou er eens in ouderwetse stijl aangelegen kunnen worden.


Gratis christelijke bioscoop

In de tegenwoordige tijd zijn veel mensen niet erg meer geïnteresseerd in het lezen van boeken. De Bijbel is een (verzameling) Boek(en) en veel mensen nemen niet meer de tijd of moeite om ook daarin te lezen. Films worden echter door steeds meer mensen wel erg graag gekeken. Helaas zijn de meeste films die tegenwoordig de televisie en de winkels overspoelen, verre van Bijbels verantwoord. Gelukkig zijn er ook groepen christenen die erg goede christelijke films maken. Dit zijn films die de kijkers op een aantrekkelijke manier iets leren over het christelijke geloof/ Gods Woord/ het Koninkrijk van God. Daarnaast zijn er films die leugens en dwalingen van de satan glashelder aan de kaak stellen op een aantrekkelijke, amusante of soms wat confronterende manier. Ook zijn er videoreeksen van onderwijs over diverse Bijbelse onderwerpen. In het centrum komen hopelijk 2 zalen waarin iedereen die rustig naar één van de films die dan draaien wil kijken welkom is. Tijdens de film wordt er drinken en een snack geserveerd en na afloop is er gelegenheid tot gezamenlijke bespreking van de film. Als de mensen naar huis gaan komen ze langs een melkbus waar ze hopelijk hun donaties in gooien om de kosten te drukken. In deze bioscoop zullen geen zogenaamde "Jezusfilms" gedraaid worden, omdat daarmee aanstoot gegeven zou worden aan een heleboel christenen en omdat er ook hele goede films zijn die leren waar het in het christelijke geloof om draait zonder de figuur van Jezus Christus af te beelden. Op deze website zal bijgehouden gaan worden welke films er wel gedraaid gaan worden (inclusief een beschrijving van iedere film).

 

Gospeltheek

"Laten wij ons verheugen in de Heer en Hem loven met het spel der snaren" (Jes 38:20). "Laten wij dansen vol overgave voor God, begeleid door zang en muziek van lieren, harpen, tamboerijnen, cimbalen en trompetten" (1kron 13:8). "Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel" (ps 150:4). Dit willen we doen door allerlei mooie goede (stichtelijke) muziek tot eer van God te draaien.

 

Onderwijs

Het is de bedoeling dat er in het centrum ook onderwijs gegeven zal worden over allerlei onderwerpen. dit onderwijs zal in dagdelen of soms een hele dag of zelfs een weekend worden aangeboden. Dit onderwijs kan worden aangeboden door simpelweg een video(reeks) over een bepaald onderwerp te kijken en dit naderhand aan de hand van de Bijbel met elkaar te bespreken. Maar ook kan het zijn dat er sprekers komen die veel van zo'n onderwerp weten. Onderwerpen die bijvoorbeeld zouden kunnen worden behandeld zijn: Gevaren om ons heen, creationisme, eindtijd, de realiteit van de Bijbel, de macht die er is in Jezus naam door Zijn bloed, wetenschap in de Bijbel, humor in de Bijbel, Gods liefde en Zijn rechtvaardigheid, de waarheid, enz…

 

Sleepovers

Het kan heel gezellig en ontspannend zijn om eens gezamenlijk de nacht door te brengen. Er is dan een stukje (niet lichamelijke) intimiteit en verbroedering mogelijk onder de deelnemers. Om te voorkomen dat het overzicht verloren gaat en dat er ongewenste dingen zouden kunnen gebeuren zal aan deze activiteit alleen kunnen worden deelgenomen na een schriftelijke persoonlijke uitnodiging door CC Rouach.

 

Logeerruimte(s)

Indien mogelijk zal er nagedacht worden over de mogelijkheid om 1 of 2 logeerruimtes te maken waar mensen die in nood verkeren tijdelijk opgevangen kunnen worden.

 

Sport en spel

Beweging is gezond en spelen is leuk, maar het is ook mogelijk om door beiden spelenderwijs te leren. Met sport en spel rond Bijbelse onderwerpen is het leuk om te leren over God en Zijn Woord. Gedacht kan worden aan bv: het grote (levende) Bijbelkennisspel, Bijbelkennisquizzen, spellen rond bepaalde Bijbelverhalen of Bijbelse personen. Zo kan ganzenbord bijvoorbeeld worden gespeeld tegen de achtergrond van Paulus' zendingsreizen, en olleke bolleke remi solleke kan worden gecombineerd met de torenbouw van Babel. Ook kunnen spellen worden gespeeld die aanleiding kunnen geven tot gesprek/discussie, zoals bijvoorbeeld het moordspel van de Lamas, omdat dat een spel is dat voor erg veel gezelligheid kan zorgen en ook voor heel wat hilariteit, maar ondertussen ben je met elkaar wel aan het spelen dat er iemand vermoord wordt.... en lachen maar.... Maar hebben we wel in de gaten dat er hard gelachen wordt over het overtreden van 1 van Gods 10 geboden? Reden genoeg tot een mooi gesprek over wat er wel en niet kan, zodat mensen zich beter bewust leren worden van hoe de satan mensen leert om over Gods geboden te lachen en ze dus niet al te serieus te nemen.

 

Excursies

Omdat we als christenen veel van onze broeders en zusters kunnen leren is het fijn om met elkaar op bezoek te gaan bij elkaar. Daarom is het de bedoeling dat er vanuit CC Rouach excursies/uitstapjes naar allerlei christelijke bijeenkomsten en projecten worden georganiseerd om daardoor met elkaar te leren over onze naaste en onze God. Voorbeelden van excursies: bezoek aan kerken of kerkelijke projecten, conferenties, lezingen, thema-avonden of naar de natuur om daar Gods grootheid te zien.

 

Gebedskring

Er zal in het centrum op geregelde tijden een interkerkelijke gebedskring samenkomen. Deze gebedskring zal open toegankelijk zijn voor alle christenen die graag samen willen bidden. Mensen die zelf niet wensen deel te nemen aan de gebedskring kunnen natuurlijk wel gebedspunten aandragen.

 

Vervoer

Voor degenen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen zal worden geprobeerd vervoer te regelen binnen de regio.